فضيلت سحر

كلمه سحر در فرهنگ لغات به معناي وقت آخر شب و زمان پيش از صبح و طلوع فجر آمده است.

اهميت ساعات سحر و صبح در حدي است كه خداوند متعال بدان سوگند ياد مي كند.

( والصبح اذا اسفر )

( سوگند به صبح وقتي كه آشكار گردد. )           سوره مدثر / آيه 3449.gif

(والصبح اذا تنفس )

( سوگند به صبح در آن هنگام كه تنفس مي كشد. )           سوره تكوير/ آيه 1849.gif

در ميان ساعات شيانه روز زيباترين و بهترين موقع براي برقراي ارتباط باپروردگار و گرفتن فيض ، وقت سحر است .

وقت سحر ، وقت بسيار مباركي است ، وقت تهجد و عبادت است ، وقت انس گرفتن با محبوب حقيقي در خلوت شب است ، وقتي است كه ائمه اهل بيت همواره مردم را به بيداري و تهجد در آن ترغيب مي كردند ، وقتي است كه علماي بزرگ ما و صالحان روزگار هميشه در آن وقت بيداربودند و اين عبارت را ما در حالات بساري از آنها ( كه علامت موفقيت و نشانه سعادت است ) مي بينيم ( ما طلع الفجر و هو نائم ) يعني هرگز اتفاق نيفتاد كه فجر طلوع كند و او خواب باشد . آنان در اين لحظات نوراني درپيشگاه حق تعالي با يك دنيا اخلاص و خضوع ، به خواندن نماز و تلاوت قرآن و استغفار مي پرداختند و حل مشكلات و برآورده شدن حوائج خود را در اين ساعت از خداوند مي خواستند و به همه مقصودشان مي رسيدند .

49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید