الهی وربی من لی غیرک 

چقدراین فراز عاشقونه اس 

یعنی خدای من ، من جزتوکسی راندارم 

 

واقعاما هیچ کسی رو جزخدانداریم کی می فهمیم؟

زمانی که شب اول قبرمون بشه بزارنمون توقبر 

 

اونجا میبینیم عه نه مادری اومد 

نه پدری 

نه همسری 

نه فرزندی 

نه خونه و ماشین و پول ...??

 

خدانکنه دیر بفهمیم ...

/ 0 نظر / 33 بازدید