بيا مهدي (عج)

              بيـا جـانا كه جانـان خواهد آمد                     اميـر شـاه خوبـان خـواهد آمد

              بر اين دنياي ظلماني سر انجام                    شهي چون ماه تابان خواهد آمد

              گـرفـتاران ،  پـريشانان بيـائيد                     كه شـاه غمـگسـاران خـواهد آمد

              الا اي بـي پـناهـان نالـه تـا كي                     پـنـاه بـي پـنـاهـان خــواهـد آمـد

             بـگو از ما بـه جمـع مسـتمندان                      كه شاه مفضل و احسان خواهد آمد

            بشارت بادت اي شيعه كه مهدي                     بقـربانـش سـرو جـان خـواهـد آمـد

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
لنا (بی رنگ تر از سايه ... ! )

کاشکی بياد .. .. . خيلی زود بياد! . . . من خسته ام! . . از اين زندگی لعنتی! . . از اين دنيای لجن گرفته!!!!!! . . چرا نمياد که همه چی تموم شه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . . آخ کاشکی بياددددددددددددددددد

سما

امروز ۲۲ بهمن است عزيزم در توکيو از راهپيمايی خبری نيست تازه هر گونه تجمعی ممنوعه حالا خودت بگو من چه جوری شرکت کنم تو که ميری بلندتر فرياد بزن به جای من دوستت دارم