سخنان ائمه معصومين راجع به دعا

                         

رسول اكرم (ص) : « دعا حربه مومن است براي دفع دشمنان و عمود دين است كه به آن دين مومن برپاست و نور آسمان و زمين است »

رسول اكرم (ص) : « ناتوان ترين مردم كسي است كه از دعا كردن ناتوان باشد »

امام رضا (ع) :‌ « دعا از نيزه كارگرتر است و دعا برمي گرداند قضا را هر چيز كه از آسمان نازل شده باشد و محكم شده باشد و دعا كليد همه رحمت هاست »

اما صادق (ع) :‌ « سه وقت است كه دعا در آن اوقات مستجاب مي شود . 1- بعد از نماز واجب .2- هنگام آمدن باران . 3- هنگام ظاهر شدن آيه و معجزه اي از طرف خدا براي بندگان خود »

                                                                                                                                                                 منبع : گنجهاي معنوي

نظر يادتون نره 08.gif

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید