از جمله حكمت ها و پندهاي لقمان به فرزندش ناتان :

                                  

1-    فرزندم ،از روزي كه متولد مي شوي ،پشت به دنيا و رو به آخرت داشته باش . خانه اي كه تو خود به سوي آن حركت مي كني بسيار نزديك تر است از خانه اي كه از آن دور مي شوي .

2-     پا به پاي دانشمندان در مجالس بنشين و هرگز با آنها جدال نكن ، از دنيا آنقدر بهره بجوي كه محتاج كسي نباشي . تا آن حد به روزه داري مشغول باش كه شهواتت به كنترل تو در آيد .

3-   دنيا دريايي عميق است ، پس فرزندم كشتي خود را از ايمان بنا ساز و بادبان آن را توكل بر خدا قرار بده و توشه راهت را تقواي الهي قرار بده كه بسياري در اين دريا غرق گشته اند .

4-  فرزندم آن طور از خداوند ترس در دل داشته باش كه اگر در صحنه محشر با حسنه تمام و توشه اي پر حاضر شوي ، باز به خود مطمئن نباشي و آن قدر به خداوند اميد داشته باش كه اگر با گناه تمامي جن و انس در قيامت حاضر شدي ، بازهم اميد به بخشش پروردگارت داشته باش .

5-    اگر در كودكي تربيت شدي ، نفع ان را در بزرگي خواهي ديد .

6-    به دنيا وابسته نباش ، چرا كه آن پست ترين خلق شده خداست .

7-    فرزندم سلاح تو در برابر دشمن ، مدارا كردن و اعلام رضايت اوست و هيچگاه نغمه جدايي را به گوش آن نرساني .

8-    هيچ باري سنگين تر و سخت تر از همسايه بد نيست . هيچ تلخي و رنجي بدتر از فقر و تنگدستي نيست .

9-    هزار دوست براي خود برگزين اما از يك دشمن بپرهيز . هزار دوست كم است و يك دشمن زياد .

10-  فرزندم اگر نسبت به مرگ در دل ترديدي داري ، پس خواب را بر خود حرام گردان و اگر نسبت به برانگيخته شدن در قيامت ترديدي داري ، پس هوشمندي را از خود دور كن كه اگر تو درباره اين مسائل فكر كني ، اختيار از دست تو خارج مي شود ، زيرا كه خواب نوعي مرگ است و بيداري بعد از آن نشانه برانگيخته شدن ، آن قدر نزديك مشو كه باعث دوريت شود و آن قدر دور نشو كه خوار شمرده شوي .

11-  نادان را هيچ وقت پيام رسان خود قرار مده .

12-  هر گاه در ادامه راهي به شك و دودلي رسيدي ،لحظه اي تامل كن و با ديگران مشورت كن .

13-  نماز را در وقت خويش بخوان زيرا كه آن ديني است بر گردن تو .

14-  بيشتر سكوت كن ، كه سكوت از دروازه هاي حكمت است .

15-  فرزندم ، مردم قبل از تو صاحب فرزندان زيادي شدند ، اما هيچ كدام از آنها برايشان باقي نماند . بدان كه تو تنها بنده اي اجير هستي كه در ازاي عمل شايسته ات مزد مي گيري ، پس كارت را به نحو كامل به پايان برسان تا مستحق اجري كامل شوي .

16-  بدان كه فرداي قيامت ، در مورد چند چيز مواخذه خواهي شد . جوانيت ، كه در چه راهي به كار بستي ، عمرت كه چگونه آن را فنا ساختي . ثروتت كه از چه راهي به دست آوردي و در چه راهي صرف كردي .

17-  اگر مورد ضرب و شتم حكيمي واقع شدي ، بهتر از آن است كه جاهلي تو را نوازش كند .

18-  چهار حكمت را به خاطر بسپار فرزندم ، كشتي را محكم بساز كه دريايي عميق و طوفاني در پيش رو داري . باري اندك براي خود بردار ، چرا كه عقوبات سختي در پيش داري . توشه كافي همراه خود داشته باش ، چرا كه مسيرت طولاني است . در عمل خويش اخلاص كامل داشته باش چرا كه منتقدي دانا و بصير بر كارهاي تو ناظر است .

19-  اي پسرك من ! به خدا شرك مياور كه به راستي شرك ستمي بزرگ است .

20-  اگر عمل تو هموزن دانه خردلي باشد و در زير تخته سنگي يا در دل آسمان ها يا در اعماق زمين باشد ، خدا آن را مي آورد كه خدا بس دقيق و آگاه است .

21-  در راه رفتن خود ميانه رو باش و صدايت را آهسته ساز كه بدترين آوازها بانگ خران است .

  شخصي به لقمان رسيد و گفت : تو چقدر زشت رويي ! لقمان گفت : تو بر من عيب نمي گيري بر آن كس كه مرا   آفريده است ، عيب جويي مي كني !.

        2lnwfao.gif

 

 

 

 

/ 2 نظر / 69 بازدید
امید

سلام خوشحال مي شم يه سري به ما بزني www.enerzhi.com اگر به دنبال يه محيط دوستانه مي گردي شک نکن که پيدا کردي اگرم دوست داشته باشي مي توني به عنوان مدير قسمت مورد علاقت در سايت فعاليت داشته باشي منتظرت هستم با تشکر

مسافر عشق

سلام وبلاگت خواندنی است چون قلم روانی داری من تقريبا هميشه به وبلاگت سر ميزنم. من يه پست جديد گذاشتم که بيشتر يه خبر جديده در مورد يک شياد کلاهبرداره. اگر خواستی در اين مورد جديد نظر بدهی حتما بيا چون با اين کارت قدمی در راه کمک کردن به افرادی ميکنی که در دام اينجور حقه بازی ها نيفتند و زمينه فعاليت اين شيادها را که نه به جيب مردم و نه به ايمان و اعتقاداتشان کوچکترين ارزش و اهميتی قائل نيستند را کوچکتر ميکنی.