??محبــوبــ??

??اللهم عجل لولیلک الفرج??

در خواب ناز بودم شبی ...

   در خواب ناز بودم شبی                    دیدم کسی در میزند                           در را گشودم روی او                                      دیدم غم است در میزند    ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 57 بازدید
آذر 96
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
مرداد 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
13 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
10 پست
بهمن 85
26 پست
دی 85
3 پست