وقتـــــای بـــی تـــابی

دنیا همان یک لحظه بود آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود

  وقتي كه پيامبر اسلام به معراج رفتند نمونه اي از گناهان زنان را ديدند كه بد نيست با هم بخوانيم

  و عبرت بگيريم .

« آنگاه زناني را ديدم كه بر موي سر آويخته بودند و مغزشان مي جوشيد . و زناني كه به زبان آويزان شده بودند و حميم جهنم رادر حلق آنان مي ريختند . و زناني كه بر پستان آويخته بودند . و زناني كه گوشت بدن خود را مي خوردند و جايگاهشان در آتش بود . و زناني كه در ميان آتش به پاها آويزان بودند . و زناني كه پاهايشان را به دست هايشان بسته بودند و مارها و عقرب بر آنان مسلط بودند . و بعضي از زنان كه كورو كرولال بودند و در تابوت آتش قرار داشتند و مغز سرشان از دماغ آنها بيرون مي آمد و بدنشان از خوره و پيسي پاره پاره مي شد . و زني را ديدم كه بر پاها آويخته بودند و گوشت بدنش را با قيچي هاي آتشين مي بريدند . و زني را ديدم كه صورت و دست هايش را مي سوزاندند و او روده هاي خود را مي خورد . و زني را ديدم كه سرش مانند سر خوك و بدنش بدن خر بود و بر هزار هزار نوع عذاب بود . و زني را ديدم كه صورتش همچون صورت سگ بود و آتش در او داخل مي كردند و از دهانش بيرون مي آمد و ملائكه با گرزهاي آتشين بر او مي زدند » .

پـس رسول گـرامي اسـلام به هنـگام نقـل ايـن وقايـع به شـدت گـريسـت . فاطـمه زهـرا فرمـود :" يـا رسـول الله ! خبر بده مرا از عمل و سيرت آنان كه چه بوده كه به اين عذاب ها دچار شدند . "

فرمود :« اما آن زني كه به موي خود آويزان بود ، زني بود كه موي خود رااز مردان نمي پوشانيد .

آنرا كه به زبان آويخته بودند كسي كه به زبان شوهر خويش را مي آزرد . و زناني كه به پستان آويخته بودند زناني مي باشند كه در امور جنسي از شوهر خود تمكين نمي كردند . و آنكه گوشت بدن خود را مي خورد ، براي نامحرم خود را زينت و آرايش و معطر مي كرد . و آنكه به پاها آويخته بودند ، از خانه شوهر بي اجازه بيرون مي رفت . و آنكه پاهايش به دستهايش بسته بودند ، جامه هاي خود را پاك نمي كردند و غسل حيض و جنابت نمي نمودند و بدنش رااز نجاسات طاهر نمي كرد و نماز را سبك مي شمرد . و آنكه كوروكرولال در ميان تابوت آتشين بود از زنا فرزنددار مي شد و به گردن شوهر خود مي نهاد . و آنكه گوشت بدنش را قيچي مي كردند خود را به مردان مي نمود تا به او رغبت كنند . و آنكه صورت و بدنش را مي سوزاندند و روده هايش را مي خورد ، زني بود كه مرد و زن را به حرام به هم مي رساند . و آنكه سرش سر خوك و بدنش بدن خر بود ، سخن چين و دروغگو بود .

آنگاه حضرت رسول فرمود : « واي بر زني كه شوهر خود را به خشم آورد و خوشا به حال زني كه شوهر خود را راضي دارد .»

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٥/۱۱/٤ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ توسط ‍* محبوبه زمانی * نظرات ()