آن کیست اندر هر بلا ، با تو وفاداری کند

                                     با قلب و شعر و دست خود از تو طرفداری کند

                 آن کیست کز بهر خدا، پیش تو از خود بگذرد

                                           با امر تو سقا شود ،  یا که علمداری کند

                 آن کیست ماه هاشمی حب و حیایش دائمی

                                     تا بود خصم جرات نداشت ، تا فکرِ آزاری کند

                 آن کیست مولایش تویی، چون بنده آقایش تویی

                                پیش از تو و طفلان تو ، از آب، دست عاری کند

                 آن کیست که بی چشم و دست، با آن عمود بر فرق سر

                               در فکر این است تا چه شکل حالا تو را یاری کند

                 آن کیست جز عباس تو ، در قلب پر احساس تو

                                  داغش کمر را خم کند ، اشک تو را جاری کند

 

                 شد لشکر غم بی عدد، یارب فقط از تو مدد

                                در این غم افزون ز حد، جز تو که غمخواری کند