پيامبر اكرم (ص) فرمودند :« نخستين كسي كه وارد بهشت مي شود فاطمه است » .

در حديثي ديگر از همان بزرگوار آمده است كه فرمود :« نخستين كسي كه وارد بهشت مي شود فاطمه دختر محمد است ، و او در ميان اين امت همچون مريم در ميان بني اسرائيل است » .

علي (ع) از پيغمبر اكرم (ص) چنين فرمود :« دخترم فاطمه در قيامت محشور مي شود در حالي كه لباس كرامتي كه با آب حيات عجين شده در تن دارد ، و خلايق به سوي او مي نگرند ، و از مقام والاي او در شگفتي فرو مي روند ».

سپس در ذيل اين حديث مي فرمايد : « سرانجام او را با احترام تمام همانند عروس ، درحالي كه هفتاد هزار حوريان بهشتي اطراف او را گرفته اند ، به بهشت مي برند » .

در حديث ديگري از پيامبر اكرم (ص) در اين زمينه چنين مي خوانيم :« هنگامي كه روز قيامت برپا شد منادي صدا مي زند : اي مردم ! سرهاي خود را به زير افكنيد تا فاطمه دختر محمد (ص) بگذرد »

و در حديثي ديگري بعد از ذكر همين معني آمده است‌ :«‌فاطمه با هفتاد هزار حورا لعين به سرعت برق از آنجا عبور مي كند ( و به سوي بهشت مي شتابد ) » .

                                                            منبع : ( زهرا برترين بانوي جهان / آيه الله العظمي مكارم شيرازي / ص 97-96 )