وقتـــــای بـــی تـــابی

دنیا همان یک لحظه بود آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود

بيا مهدي (عج)

              بيـا جـانا كه جانـان خواهد آمد                     اميـر شـاه خوبـان خـواهد آمد

              بر اين دنياي ظلماني سر انجام                    شهي چون ماه تابان خواهد آمد

              گـرفـتاران ،  پـريشانان بيـائيد                     كه شـاه غمـگسـاران خـواهد آمد

              الا اي بـي پـناهـان نالـه تـا كي                     پـنـاه بـي پـنـاهـان خــواهـد آمـد

             بـگو از ما بـه جمـع مسـتمندان                      كه شاه مفضل و احسان خواهد آمد

            بشارت بادت اي شيعه كه مهدي                     بقـربانـش سـرو جـان خـواهـد آمـد

 

 

 

 

 

[ ۱۳۸٥/۱۱/٢۱ ] [ ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ] [ *م ، ز* ] [ نظرات () ]