سلام خسته و درمانده نباشيد .

روزي يكي از اوليا به الياس و حضرت خضر عليه السلام شكايت كرد كه مردم زياد غيبت مي كنند و غيبت هم از گناهان كبيره است و هر چه آنها را نصيحت ميكنم و آنها را منع از غيبت ميكنم ، به حرفم اعتنايي نمي كنند و آن عمل قبيح را ترك نمي كنند . چه كنم ؟ حضرت الياس فرمود : چاره اين كار اين است كه وقتي وارد چنين مجلسي شدي و ديدي غيبت مي كنند ، بگو :    " بسم الله الرحمن الرحيم و صلي الله علي محمد و آل محمد"    پروردگار ، ملكي را بر اهل آن مجلس موكل مي كند كه هر وقت كسي خواست غيبت كند آن ملك جلوي اين عمل زشت را مي گيرد و نمي گذارد غيبت شود . سپس حضرت خضر فرمود : وقتي كسي در وقت بيرون رفتن از مجلس بگويد :         " بسم الله الرحمن الرحيم و صلي الله علي محمد وآل محمد"   حضرت حق ملكي را مي فرستد تا نگذارد كه اهل آن مجلس غيبت او را كنند .